Trafikverkets chef raderade sms under E22-kaoset


Ett snöoväder slog till längs E22 mellan Hörby och Kristianstad, vilket resulterade i att flera hundra fordon blev stillastående i över ett dygn. Kritik har riktats mot flera myndigheter, inklusive Trafikverket, för deras hantering av situationen.

”Spelar ingen roll”

Bengt Olsson anser att de raderade sms:en inte skulle ha bidragit till utredningen.

Bengt Olsson förklarar till Ekot: ”Jag tycker inte det spelar någon roll för vi gör ändå en utvärdering internt i Trafikverket.” Bland de sms som raderats finns kommunikation mellan Bengt Olsson och myndighetens dåvarande tillförordnade generaldirektör Malin Holen.