Den vanligaste fågeln i tillbakagång


Lövsångaren är ännu så länge Sveriges vanligaste fågel men tycks vara ett exempel på att klimatförändringarna påverkar fågelfaunan. Arkivbild.


Den lilla lövsångaren är Sveriges vanligaste fågel men har minskat kraftigt de senaste tre åren.

I fjol ringmärktes 13 000 lövsångare – en halvering jämfört med 2020, enligt ett pressmeddelande från Naturhistoriska riksmuseet som kallar trenden ”oroande”.

Det är inte klarlagt varför lövsångaren tycks minska. Eftersom den är en flyttfågel kan nedgången bero på faktorer både i Sverige och i andra länder.