Finska Säpo-chefen varnar: Hoten ökar efter medlemskapetUnder det år som Finland har varit medlem i Nato har de ryska operationerna mot landet ökat kraftigt, vilket har fått den finländska säkerhetspolisen att varna för att liknande utveckling kan komma att drabba Sverige.

Chef Teemu Turunen betonar vikten av att vara redo för eventuella hot och utmaningar som kan uppstå. Det är viktigt att vara medveten om den ökade närvaron och aktiviteten från Ryssland i området, och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda landets säkerhet och integritet.

Det är viktigt att ha ett starkt försvar och samarbete med andra länder för att kunna möta potentiella hot och utmaningar på ett effektivt sätt. Sverige bör vara medveten om den potentiella risken och agera proaktivt för att skydda landets säkerhet och välfärd.