Här är några förslag på omformuleringar av titeln: 1. Öka säkerheten på Södra station i Örebro 2. Förbättra säkerheten vid Södra station i Örebro 3. Arbeta för en tryggare miljö på Södra station i Örebro 4. Säkerhetsåtgärder planeras för Södra station i Örebro


Efter dödsolyckan vid Södra station i Örebro har kommunen haft ett möte med Trafikverket och Regionen om stationens framtid. Kommunstyrelsen ordförande John Johansson (S) uppger för Sveriges Radio P4 Örebro att stationsområdet ska göras säkrare.

Redan 2018 skrev parterna en avsiktsförklaring om att utveckla stationsområdet och en del åtgärder har också genomförts sedan dess. Nu ska parterna fortsätta processen. Bland det som återstår att göra finns en tunnel under järnvägsspåren.

De tre personerna dog när de korsade ett spår och blev påkörda av ett godståg.