Ryssland har institutionaliserat tortyr


FN:s specialrapportör för tortyr, Alice Jill Edwards. Arkivbild.


Rysslands väpnade styrkor och grupper kopplade till styrkorna använder systematiskt och medvetet tortyr i ockuperade områden av Ukraina, enligt en FN-expert.

FN:s specialrapportör för tortyr, Alice Jill Edwards, säger att hon dragit slutsatsen efter ett besök till Ukraina i september.

– Mängden trovärdiga anklagelser om tortyr och andra sorters grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning (tyder på att) tortyr är en del av Rysslands krigföring, säger Edwards till FN:s människorättsråd.

– Dessa ohyggliga brott verkar inte vara varken slumpmässiga eller enskilda händelser.

Ukrainska åklagare har uppgett för Edwards att runt 103 000 utredningar kopplade till krigsbrott och brott mot mänskligheten är pågående, varav 90 procent av dem är registrerade som tortyrfall.

Samma metoder sägs utföras runt om i olika ockuperade områden.

Hon har upprepat en vädjan till Moskva om att ”utfärda ett starkt och otvetydigt direktiv . . . om att tortyr aldrig är tillåtet och att det kommer att bestraffas”.