Vi behöver en positiv inställning till Natointrädet