1. ”Tre tänkbara scenarion för attacken i Moskva enligt terrorforskaren” 2. ”Terrorforskaren analyserar tre möjliga scenarion för attacken i Moskva” 3. ”Tre tänkbara scenarion för attacken i Moskva utifrån terrorforskarens perspektiv”



Minst 40 personer har dödats efter en blodig attack mot en rockkonsert i Moskva. Terrorforskaren Hans Brun ser tre tänkbara förklaringar till dådet.



Har tidigare attackerat egna befolkningen



Den minst troliga alternativet



”Jag skulle nog lägga min energi på…”