Enklare att skjuta varg


Nu ska det bli lättare att få skjuta varg som attackerat tamboskap. Arkivbild.


Naturvårdsverket har uppdaterat riktlinjerna för skyddsjakt på varg. Nivån för när skyddsjakt kan beviljas efter angrepp på får och get sänks från fyra till två angrepp i ett område under en 12-månadersperiod.

Samma regler gäller vid angrepp på hund. I vissa situationer, främst när andra förebyggande åtgärder redan gjorts, kan skyddsjakt beviljas redan efter ett angrepp, enligt de uppdaterade riktlinjerna.

Det var i juli 2023 som Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på varg sedan populationen ökat i antal och utbredning över Sverige.

”Vi analyserar just nu de nya riktlinjerna, men kan konstatera att detta är ett steg i rätt riktning”, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

Den uppdaterade vägledningen ska fungera som ett stöd för länsstyrelserna i sitt beslutsfattande.