Fängelserna fyllda till bristningsgränsen på grund av bussproblem


Fängelserna i Los Angeles county i USA är överfulla eftersom det inte finns bussar som kan köra fångar till domstolar och andra fängelser. Arkivbild.

Brist på fungerande bussar till fångtransporter har lett till att fängelserna i Los Angeles county i USA är överfulla.

Upp till en tredjedel av de totalt 12 000 fångarna har inte kunnat transporteras till domstolar som de kallats till.

Detta har, enligt fängelseföreträdare, lett till att Los Angeles sju fängelser är överfulla eftersom personer som eventuellt skulle släppts fria av rätten eller dömts och flyttats till statliga fängelser blir kvar med platsbrist som följd.

Av Los Angeles countys totalt 82 fångtransportbussar fungerar nu endast 23. Vissa dagar har bara fem eller sex bussar varit i funktion.

– Transporter ska inte vara ett hinder för rättvisa. Att vi har individer som sitter i våra fängelser för att vi inte kan transportera dem till domstolarna är helt oacceptabelt, säger Lindsay Horvath som är tillsynsansvarig för fängelserna.

Los Angeles har nu tagit fram en plan för att få fler bussar tillgängliga för transporter av fångar. Bland annat ska man låna fordon från närliggande orter och be staten Kaliforniens fängelsemyndighet om hjälp med transporter av fångar som ska till statens fängelser.