Kårböle kaoset: Trafikverket uppmanar till tålamod med kissproblem


Toaletterna drevs tidigare av en förening som kommunen finansierade genom pengar från Trafikverket. Efter att föreningen drog sig ur anser nu kommunen att det skulle vara för dyrt att driva i egen regi. Det tidigare avtalet mellan kommunen och Trafikverket är numera uppsagt.

”Trafikverkets ansvar”

– Om vi skulle sköta detta själva skulle det ge en merkostnad på i grova drag 200 000 kronor om året. Vi skulle även behöva upprusta avloppen. Detta är ingenting vi ska lägga kommunens skattepengar på eftersom rastplatser är Trafikverkets ansvar, säger Ulf Nyman (M), samhällsservicenämndens ordförande i Ljusdals kommun.

Henrik Schelin, regional åtgärdsbeställare på trafikverket, säger att han har förståelse för att kommunen måste prioritera.

Vidare säger han att Trafikverket inte får ta över driften av de befintliga toaletterna eftersom kommunen äger byggnaden.

Alternativet är att hitta ett annat samarbete eller att bygga en egen anläggning. Men det sistnämnda skulle vara upp till regionen, säger Henrik Schelin.

– Om vi skulle ha en statligt finansierad toalettanläggning på Lassekrog. Då behöver det prioriteras bland alla andra vägåtgärder i länet och då är det Region Gävleborg som ansvarar för den prioriteringen.

Ska se över behovet

Under året kommer Trafikverket att göra en inventering av rastplatser i regionen för att utreda var det finns behov.

– Vi får se vad utredningen kommer fram till men sannolikt kommer det här problemet kvarstå under en lägre tid framöver. Men förhoppningsvis kan väl folk och trafikanter lära sig att det här är ytterligare en plats det inte finns toalett på, säger Henrik Schelin.