Klimatministern försvarar användningen av kärnkraft: ”Vi är inte för optimistiska”


Klimatpolitiska rådet presenterade i sin årliga rapport under torsdagen kritik mot regeringen för att inte ha klara planer på hur klimatmålen ska nås, varken på kort eller lång sikt.

En del av kritiken riktades mot regeringens fokus på elproduktion i deras handlingsplan, något som klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari förnekar.

– Vår klimathandlingsplan är rätt väg för Sverige. Att återgå till höga bränslepriser är inte ett alternativ, säger hon och fortsätter:

– Vår handlingsplan välkomnar alla fossilfria energikällor och vi underskattar inte betydelsen av kärnkraft.

Ej tillräckligt

Ministern erkänner dock att de nuvarande åtgärderna inte är tillräckliga.

– Vi är medvetna om det. Vi har inte löst klimatkrisen ännu, varken i Sverige, Europa eller världen, men vi arbetar mot det varje dag.

Regeringen har nyligen påbörjat omställningen av klimatpolitiken och ministern anser att det finns förutsättningar för att nå nettonoll i utsläppen till år 2045.

– Det är omöjligt att förutspå om vi kommer lyckas nå nollutsläpp år 2045. Dock tar vi oss närmare målet genom att välkomna alla fossilfria energikällor inom elproduktionen.

Målen står fast

Både företrädare för SD och partiledaren för Kristdemokraterna, Ebba Busch, har ifrågasatt om klimatmålen kommer att uppnås.

– Besluten om klimatmålen är fattade. Sverigedemokraterna kommer inte kunna riva upp redan fattade beslut, säger ministern.

På kort sikt vill regeringen bland annat återställa våtmarkerna och hjälpa företag att ställa om genom åtgärder som Klimatklivet och genom att se till att infrastruktur, tillstånd och el är tillgängliga.

Men det är de långsiktiga åtgärderna som kommer vara avgörande, enligt ministern.

– El kommer att spela en avgörande roll i Sveriges omställning. Att föreslå att vi borde fokusera mindre på el och istället arbeta för acceptans för högre bränslepriser är inte en hållbar väg framåt enligt mig.