Nu händer det: 96 raskatter omhändertagna i Nyköping


Ett fynd gjordes den 29 februari när 55 katter av rasen Helig Birma påträffades i en lägenhet på 50 kvadratmeter. Ägaren var inte hemma och katterna togs om hand omedelbart.

Några veckor senare upptäckte länsstyrelsen 41 katter av samma ras i ett källarförråd, där de hölls inlåsta utan tillgång till mat och vatten.

Efter dessa fynd beslutade länsveterinären om omedelbart omhändertagande av katterna, som verkar må relativt bra. Vad som kommer att hända med dem är ännu inte avgjort och utreds för närvarande.

Stort intresse från allmänheten

Länsstyrelsen har fått stor uppmärksamhet från allmänheten.

– Intresset har varit ovanligt stort från flera personer, säger Christopher Lagerqvist, avdelningschef på länsstyrelsen i Sörmland.

Oklar påföljd

Det är ännu oklart om det kommer att bli några påföljder för de personer som ägde katterna.

– Generellt sett kan länsstyrelsen göra en åtalsanmälan mot en djurhållare som inte följer reglerna. Vad som kommer att hända i det här specifika fallet återstår att se, säger Christopher Lagerqvist.

I videoklippet: Christopher Lagerqvist från Länsstyrelsen förklarar vad som kommer att hända med katterna.