Säkerhetsrådet fattar beslut om USA:s Gazaresolution


USA:s utrikesminister Antony Blinken, fotograferad i Egypten på torsdagen.


En omedelbar vapenvila och frigivning av gisslan. Under dagen väntas FN:s säkerhetsråd rösta om en resolution om Gazakriget som USA lagt fram, men ordalydelsen kan leda till nya veton.

– En stark signal, säger USA:s utrikesminister Antony Blinken om resolutionen, när han är på ännu en rundresa i regionen.

– Vi hoppas väldigt mycket att länder kommer att ställa sig bakom detta.

Under dagen, samtidigt som voteringen sker, väntas Blinken anlända till Israel där han bland annat ska träffa premiärminister Benjamin Netanyahu och landets krigskabinett, enligt nyhetskanalen CNN.

Kan gå in i stad

USA, som är Israels allierade, har fått stark kritik för sitt stöd till landet i ljuset av Israels intensiva attacker mot Gaza som styrs av terrorstämplade Hamas. Omvärlden försöker nu få Netanyahu att överge planerna på ett markinvasion av gränsstaden Rafah i söder.

Sedan krigsutbrottet den 7 oktober, då Hamas angrep Israel och tog gisslan, har USA upprepade gånger lagt in sitt veto mot säkerhetsrådsresolutioner om Gaza. Detta då man sagt sig befara att en sådan skulle äventyra pågående fredssamtal och medling.

Men det egna nuvarande resolutionsförslaget ”stöder otvetydigt de pågående internationella diplomatiska ansträngningarna” att nå ett avtal, enligt flera nyhetsbyråer som har sett förslaget.

Hur skarpt krav?

Australien och Storbritannien verkar av allt att döma ställa sig bakom texten. Ländernas utrikes- och försvarsministrar säger, efter ett gemensamt möte, att striderna måste ”upphöra omedelbart” så att nödhjälp kan skickas och gisslan friges.

Ryssland reagerar dock negativt då man anser att resolutionsutkastet inte uttryckligen kräver en vapenvila. Moskva vill ha skarpare formuleringar och har hotat med att lägga in sitt veto.