Snus och fimpar i fågelbon


När fåglar bygger bo letar de efter material som liknar naturligt bomaterial. Exempelvis plastremsor som liknar grässtrån, skriver organisationen Håll Sverige rent. Arkivbild.

Fåglar i Sverige bor bland plastbitar, våtservetter, fimpar och snus, visar en studie. Men det behöver inte bara vara dåligt.

Det är Håll Sverige rent och Birdlife Sverige som har undersökt skräp i fågelholkar. Efter att ha bett fågelholkägare att titta efter skräp i bona fick de in 311 rapporter från olika delar av landet.

I var åttonde holk hittades skräp – främst plast men även metall- och pappskräp.

Men att fåglar bor bland skräp behöver inte enbart vara negativt.

”Skälen till att holkfåglar drar in artificiella material kan vara att det är till gagn för dem. Det finns studier som visar att fåglar kan ta in fimpar i en holk för att dessa dödar eller försvårar parasiter”, säger Niklas Aronsson, fågelexpert och redaktör på Birdlife Sverige, i ett pressmeddelande.

Material som garnbitar används som fodring i boet. Starar dekorerar också sina bon med blanka föremål, som metall eller glansiga papper, för att locka honor.

Trots att det är känt att framför allt plast är skadligt för fåglar att få i sig, är forskningen knapp när det gäller hur fåglarna påverkas av skräp i boet.