Varför har snokarna blivit längre och tjockare


Uppdaterad 05.29 | Publicerad 05.15De har blivit större på både längden och bredden – men dör oftare under vintern. Svenska snokar har redan påverkats av stigande temperaturer, visar en unik studie.

– Det är alarmerande, säger forskaren Simon Kärvemo.

Att varmare vintrar gör att snokarna oftare fryser ihjäl kan tyckas motsägelsefullt. Men stigande temperaturer resulterar i tunnare snötäcke, som ger sämre isolering för den vinterslumrande ormen.

– Kylan tränger ner lättare i övervintringsplatserna. Dessutom har det blivit större fluktuationer i temperaturen till följd av klimatförändringarna, vilket gör att ormarna kan komma upp i december till exempel. Sedan slår kylan till igen och de dör, säger Simon Kärvemo, forskare vid institutionen för ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, som deltagit i studien.

68 års snoksamlande

Studien bygger på snokdata från perioden 1942 till 2009 – 68 år, vilket ses som unikt lång tid. Varje år samlade intendenten Carl Edelstam vid Naturhistoriska riksmuseet in snokar som han märkte, vägde och mätte innan de släpptes igen.

Nu har forskare gått igenom hans 30 pärmar med handskrivet material och publicerar resultaten i vetenskapstidskriften Plos One.

Hanarna har blivit i snitt fem centimeter längre och honorna sju. Båda könen har fått mer hull. Orsaken är enligt forskarna att längre och varmare somrar, till följd av klimatförändringarna, ger ormarna mer tid att äta. Samtidigt påskyndar värmen matsmältningen vilket gynnar tillväxten.

Men att hetare somrar är mumma för ormarna överskuggas av att de fått det tuffare vintertid, menar forskarna. Deras jämförelser med klimatdata visar att ett snötäcke tunnare än 15 centimeter var tydligt kopplat till ökad dödlighet, som var särskilt hög under senare decennier.

Varsel om andra djur

Studien sträcker sig bara fram till 2009 och om trenden fortsatt därefter skulle det se illa ut för snoken nu, enligt Simon Kärvemo, även om den klassas som livskraftig.

Fynden är även oroande eftersom snokar och andra reptiler reagerar snabbare på temperaturförändringar än andra arter. Utvecklingen för dem kan därför varsla om hur ett ändrat klimat kan påverka andra djur. Forskare varnar redan för en sjätte massutrotning.

– Ormar och andra kräldjur har dessutom minskat snabbare än andra ryggradsdjur, samtidigt som de spelar en viktig roll i ekosystemen, säger Kärvemo.