Ökad förekomst av miljögifter i ekologiska ägg


Egg från 20 leverantörer, varav nio är ekologiskt producerade, har testats av Råd & Rön. Det man har letat efter är gifter i form av dioxiner, PCB och så kallade högfluorerade ämnen, eller PFAS.

Resultatet visar ett tydligt problem med samtliga tre giftsorterna i ekologiska ägg, vilket kan vara skadliga för kroppen. Gifterna finns även i konventionella ägg, men halterna är högre i de ekologiska. Bland annat var dioxinhalterna runt hundra gånger högre i ekoäggen, slår Råd & Rön fast.

De skadliga ämnena kommer från fiskmjöl som finns i det foder som hönsen äter.

Alla ägg klarar gränsen för de värden som finns inom EU men enligt EU:s livsmedelsmyndighets rekommendationer så krävs inte så många av de mest kontaminerade äggen innan man når maxgränsen för vad som anses kunna påverka hälsan på lång sikt.

När det gäller PFAS fann man de högsta halterna i ekologiska ägg från Kronägg. Av dem kan ett barn som väger tio kilo äta högst tre ägg per vecka innan man når maxvärdet enligt Råd & Rön.

”Välj det du är trygg med”

Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på branschorganisationen Svenska ägg menar att det inte finns något man kan göra i nuläget för att minska gifthalterna.

– I slutet av 2024, när mätningen är över, kommer Livsmedelsverket säkert att dra slutsatser utifrån det vi har fått veta, säger hon.

På frågan om varför man ska köpa ekologiska ägg svarar hon:

– Det finns flera olika varianter och produktionsformer. Man får helt enkelt välja den produkt man känner sig trygg med.

Ändring av EU-regler

Det finns regler EU som säger hur ekologiska livsmedel ska produceras, något som Marie Lönneskog Hogstadius menar kan behöva ändras för att få ner gifthalterna.

– Det allra enklaste skulle vara att EU ändrar sina regler för ekologiska ägg så att vi kan tillsätta rena aminosyror i fodret, säger hon.

Hon menar även att man kan hitta andra proteinkällor istället för fiskmjöl i hönornas foder.

– Det har forskats en del på insekter till exempel, men då måste man se till att även insekternas foder är fritt från PFAS.