Rektorns respons på skandalen på Arena Academy: Ett hederligt försvar