Bryter mot klimatlagen utan risk för straff
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och statsminister Ulf Kristersson (M). Arkivbild.

Regeringen får svidande kritik för sin klimatpolitik och anklagas för att inte leva upp till kraven i klimatlagen. Men det finns inga sanktioner kopplade till lagen, enligt en juridikexpert.

När Klimatpolitiska rådet i veckan presenterade sin granskning av regeringens klimatpolitik var kritiken omfattande. Expertrådet anser att regeringen inte lever upp till klimatlagens krav då den klimatpolitiska handlingsplanen bland annat bortser från etappmålen gällande utsläppen till 2030.

Men kan regeringen bryta mot lagen utan att straffas?

Enligt honom innehåller inte klimatlagen några sanktioner.

Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket kom till för att skapa en långsiktighet som ska göra det klimatpolitiska arbetet rättsligt bindande över längre tid än mandatperioder. Men effekten av vad den tillför utöver andra verktyg som finns är ganska liten, enligt Sannerholm.

Lagrådet pekade på svagheter och avstyrkte förslaget till klimatlag innan den antogs. I motiveringen står bland annat att det inte finns några ”sanktioner eller andra rättsverkningar av att regeringen underlåter att fullgöra sina åligganden enligt lagen. Något…