Den anonyma hjälten – pojken som räddade över 100 livIslam, 15 år gammal, agerade snabbt och modigt när han såg att besökarna på arenan var skräckslagna och flydde åt fel håll. Trots röken som låg tät ledde han dem säkert ut ur arenan. Hans handlingar räddade många liv och visade på mod och medmänsklighet i en svår och farlig situation. Islam är en sann hjälte som förtjänar all respekt och erkännande för sitt modiga agerande.