Elev hotade lärare och skolkamrater med bombhot på CFL Söderhamn


En elev har hotat CFL i Söderhamn med bomber vid två tillfällen. Först i samtal med andra elever och en lärare där eleven uttalade hot om att ”släppa en bomb över CFL”. Sedan i samtal med en annan lärare där eleven hotade med att ”komma hit och bomba alla”. Händelserna ska ha inträffat i mitten av mars och har anmälts till Arbetsmiljöverket.

Streng nolltolerans

Vid CFL i Söderhamn aktiveras rutiner omedelbart med stöd från externa instanser vid sådana hot. Rektor Erik Nilsson berättar för SVT att varje situation betraktas som unik och att det inte går att kommentera det specifika fallet. Generellt sett är tröskeln mycket låg för att vidta åtgärder. När han fick frågan om det finns nolltolerans svarade Erik Nilsson:

– I princip. Ingenting får antydas i den riktningen.

Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas beror på hotets karaktär. Vid bombhot tillämpas generella krisberedskapsåtgärder enligt interna rutiner.

Ovanligt med bomberhot

Att CFL i Söderhamn hotas med bomber är dock ovanligt enligt rektor Erik Nilsson:

– Sådana händelser sker otroligt sällan. Nästan aldrig. Men mycket av det som sker idag skulle inte ha hänt för 15 år sedan.

När det gäller om eleven har blivit avstängd, meddelar man att eleven inte längre studerar på skolan. Eleven motiverar sina hot bland annat med att denne har blivit mobbad, förtalad och utsatt för sexuella trakasserier på skolan.