IS hämnd mot Ryssland: Dådet i MoskvaEnligt en artikel publicerad den 23 mars 2024 attackerades en konsertlokal i Moskva av terrorrörelsen IS. Rörelsen riktade sig mot Ryssland på grund av landets historiska agerande mot muslimska minoriteter. En forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, Aron Lund, förklarar att attentatet var riktat mot civila för att sprida skräck och uppmärksamhet.

Forskaren Magnus Norell jämför attentatet med IS tidigare attacker, inklusive Bataclan i Paris. Han påpekar tydliga kopplingar till Rysslands tidigare attacker på muslimer, som i Tjetjenienkrigen och Afghanistan. Trots att IS har förlorat sitt fysiska kalifat i Syrien och Irak, fortsätter de att verka genom regionala militanta och islamistiska rörelser.

IS försöker integrera lokala rörelser och bygga en ideologisk och säkerhetsapparat. Tyvärr försvåras utredningen av attentatet av rysk desinformation.