Macchiarini kan få avtjäna straffet i Spanien omformulerat till ”Macchiarini kan komma att avtjäna sitt straff i Spanien””`html

Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini vid en presskonferens efter att hovrättsdomen mot honom meddelats sommaren 2023.


Kriminalvården godkänner kirurgen Paolo Macchiarinis önskan om att få avtjäna sitt fängelsestraff i Spanien.

Nu måste även spanska myndigheter bevilja överföringen.

Macchiarini dömdes sommaren 2023 till 2,5 års fängelse av Svea hovrätt för tre fall av grov misshandel efter ingrepp på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, där tre patienter fick syntetiska luftstrupar inopererade.

Alla tre patienter drabbades av svåra komplikationer och avled.

Paolo Macchiarini är italiensk medborgare men är skriven i Spanien och Kriminalvården har därför prövat om straffet kan avtjänas där i stället för i Sverige. Det är något som Macchiarini själv har uttryckt en önskan om och myndigheten har nu kommit fram till att det är lämpligt.

”Med hänsyn till att Paolo Macchiarini bedöms ha sin hemvist i Spanien anser Kriminalvården att den sociala återanpassningen underlättas av att verkställigheten sker i Spanien. Ett överförande bedöms i övrigt som lämpligt”, heter det i beslutet.

Eftersom Macchiarini inte är spansk medborgare måste även myndigheter i Spanien godkänna att straffet verkställs där innan det kan ske.

”`