Beskedet: Emåmejeriet är nu tillgängligt för försäljning


Fordringsägarna och tillsynsmyndigheten i konkurser har nu godkänt en försäljning av det konkursdrabbade Emåmejeriet.

– Budet har accepterats av fordringsägarna, säger konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson.

Det finns nu inget som hindrar en försäljning. Enligt konkursförvaltaren kommer köparna, Smålandsmejeriet AB, fortsätta driva verksamheten med samma personal.

Affären är nästan avslutad, det enda som återstår är betalningen. Om pengarna kommer in kan tillträde ske redan runt påsk.

En snabb affär

I fredags hade konkursförvaltaren ännu inte sett avtalet, vilket ledde till spekulationer i media om att affären redan var klar. Först på lördagen skickades avtalet över.

Att redan ha ett avtal klart strax efter konkursen är ovanligt. Detta var en av de största anledningarna till att affären kunde genomföras så snabbt, berättar Gabrielsson.

– Det är ovanligt att affären är klar på förhand. Vanligtvis letar vi efter en köpare efter att konkursen har inträffat, säger han och fortsätter:

– Jag tror att detta beror på att det rör sig om processindustrin. Ett företag inom denna bransch kan inte ligga stilla.