”Bivänliga” växter kan vara farliga för bin


Publicerad 2024-03-25 21.25

Många växter och fröer som marknadsförs som bra för pollinatörer innehåller ämnen som är skadliga för insekters nervsystem. Arkivbild.


Trädgårdsväxter som marknadsförs som ”bivänliga” innehåller bekämpningsmedel som är skadliga för både bin och människor.

Flera av bekämpningsmedlen är förbjudna inom EU, visar en rapport från Naturskyddsföreningen.

I rapporten har man granskat 54 växter och 65 fröpaket som alla säljs och marknadsförs som ”bivänliga”.

Mer än hälften av växterna, 54 procent, innehöll minst ett biskadligt bekämpningsmedel, och 57 procent innehöll minst ett ämne som är förbjudet inom EU.

Ett exempel var tre växter som innehöll bekämpningsmedlet Imidakloprid som är förbjudet inom EU – detta trots att växterna var märkta från Sverige.

– Man vill göra rätt och hjälpa pollinatörerna men risken är att det blir fel, eftersom det inte finns några gränsvärden som reglerar bekämpningsmedel för prydnadsväxter. Det är väldigt allvarligt, säger Naturskyddsföreningens ordförande Karin Lexén.

Till skillnad från livsmedel finns det ingen gräns som reglerar hur mycket bekämpningsmedel som får finnas på en planta när den säljs. Nu vill Naturskyddsföreningen se att både trädgårdsbranschen och politikerna agerar för att skadliga bekämpningsmedel ska begränsas.

– Butikerna måste bli bättre på att ta ett ansvar och ta reda på vad växterna innehåller, säger hon.