Därför stämmer SVT Nyheter USA Apple


Apples tjänster och produkter är några av de mest köpta och använda i hela världen – samtidigt som de erbjuder enheter, tjänster och appar som ofta inte är kompatibla med produkter från andra företag.

Enligt stämningen, som skickades in av det amerikanska justitiedepartementet i förra veckan, har Apple ett olagligt monopol på smartphones.

Stämningen redogör för hur Apple behåller sitt Iphone-monopol genom att förhindra externa appar, vilket dels begränsar användare från att använda produkter utanför företagets ekosystem och dessutom gör det svårare för konsumenter att byta mellan smartphones.

Detta genom att exempelvis blockera mobila molnstreamingtjänster och försämra möjligheten för alternativa meddelandeappar.

Se fem områden stämningen pekar på som exempel i klippet ovan.