Jag är en lärare, inte en polis: En kritik av snus- och tobaksförbudetRegeringen planerar att införa ett totalförbud för cigaretter och snus under skoltid och på skolresor. Detta är en del av regeringens åtgärder för att minska tobaksanvändningen bland unga. Förslaget väntas få positiva effekter på ungas hälsa och välbefinnande.