Johan, 54, kommer att dö – till följd av vårdmissar