Postnord ger besked om hanteringen av knarkpost och förändringar i lagstiftningen


Postpersonalen kan numera bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter om misstänkta brott, tack vare en ändring i lagstiftningen som luckrat upp tystnadsplikten. Det innebär att om det finns misstankar om brott som kan ge fängelse, till exempel om en postförsändelse misstänks innehålla vapen eller narkotika, kan postpersonalen informera polisen. Postnord har därför informerat sina chefer och erbjudit utbildning för att hantera dessa situationer.

Det är ännu oklart exakt vad som har upptäckts tack vare lagändringen, eftersom det är polisen som tar beslut om vidare åtgärder, enligt säkerhetschefen Alexis Larsson.

Risker för postpersonal

Även om lagändringen öppnar upp möjligheten att rapportera misstänkta brott, finns det också risker för postanställda. Lokala brevbärare kan vara utsatta för hot om de rapporterar misstänkt post, vilket har lett till att Postnord försöker centralisera anmälningarna.

Enligt Alexis Larsson, säkerhetschef på Postnord, är det viktigt att skydda personalen och att hantera dessa situationer på ett säkert sätt.

I en video berättar Alexis Larsson mer om Postnords arbete för att förebygga olagliga aktiviteter inom posthanteringen.