Risk för ”social oro” i USA-baser – oro för ”sociala spänningar””`html

Oro för att inte få vistas i populära naturområden, ökat avfall och ”sociala spänningar mellan amerikanska trupper och lokalbefolkningen”.

”`