Slut på användning av snus i skolan


Uppdaterad 14.16 | Publicerad 13.58

Socialministern Jakob Forssmed (KD) och särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö (tv).


Regeringen får nu ett förslag på sitt bord som föreslår totalförbud för försäljning av lustgas för berusningssyfte.

Dessutom ska snus stoppas under skoltid och på till exempel skolresor.

– Lustgas är inte till för att använda sig av i berusningssyfte, säger utredaren Inga-Lill Askersjö.

Att använda sig av lustgas för att berusa sig har blivit allt vanligare, både i Sverige och utomlands.

– Det har funnits en tro att användningen av lustgas är ofarlig, eftersom den inte är reglerad och att lustgas används inom sjukvården. Men verkligheten är en annan, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Lustgas kan köpas i vanliga butiker eller på nätet, eftersom det inte finns någon reglering för icke-medicinsk användning.

Nu föreslår en utredning ett totalförbud, med vissa undantag.

Utredaren anser att åldersbegränsning inte är ett alternativ till totalförbud.

– Det är lika farligt för en 20-åring som för en 18-åring, säger Askersjö.

Det ska dock vara tillåtet att köpa två patroner, till exempel för att använda i matlagning. Men en åldersgräns på 18 år föreslås då.

När man andas in lustgas för att berusa sig riskerar man syrebrist, vilket kan leda till en rad olika skador. Allt ifrån att kissa på sig och bli fumlig till att drabbas av psykoser, att tappa minnet och få blodproppar i lungorna och hjärnan.

Ett annat förslag från utredaren är en nikotinfri skoltid. Det skulle gälla hela den tid som undervisning pågår i skolan, och även på till exempel skolresor.

I dag finns rökförbud i skolor, men det gäller enbart på skolans område, och enbart för rökning. Med det nya förslaget ska alla former av nikotin omfattas, även snus. Och förbudet gäller inte ett geografiskt område, utan den tid skolan pågår.