Trump’s bail amount drastically reduced | SVT News


Donald Trump har fått sitt bötesbelopp sänkt till 175 miljoner dollar av en domstol i New York. Detta gäller ett civilrättsligt bedrägerimål som avslutades i februari, där Trump och hans söner fälldes för att ha blåst upp värdet på familjeföretagets tillgångar och fastigheter. Ursprungligen dömdes de till böter på 355 miljoner dollar, men på grund av den höga räntan steg beloppet till 454 miljoner dollar. Trump har förnekat brott och kallat domen för ”korrupt”. Nu har beloppet alltså sänkts och Trump har tio dagar på sig att betala den lägre summan.

Texten uppdateras.