Ungdomar anser att lustgas bör förbjudas helt och hållet