Belgien: Övervakning av 650 extremisterBelgien övervakar för närvarande 650 personer i landet som anses ha kopplingar till jihadism och annan extremism, enligt den belgiska regeringen. Åtgärden är en del av landets ansträngningar för att förhindra terroristattacker och säkerställa nationell säkerhet. Insatserna för att övervaka dessa individer inkluderar bland annat spaning, avlyssning och samarbete med andra länder. Belgien har varit mål för flera terroristattacker under de senaste åren och ser övervakningen av potentiellt farliga personer som en viktig åtgärd för att skydda allmänheten.