Bild för bild: Så kollapsar bron i Baltimore


Marylands guvernör Wes Moore uppgav att fartyget förlorade strömmen innan kollisionen.

– Då kan man inte göra någonting, det finns ingen broms på fartygen utan det enda sättet att få ned farten är att backa, säger Hanna Odengrund som arbetar som lots på Sjöfartsverket.

Brokollapsen i Baltimore

  • Joe Biden, USA:s president

    Brokollapsen i Baltimore

  • Guvernören av Maryland, Wes Moore

    Fartyget skickade nödanrop före kollisionen – var strömlöst

– Jag tänker på kollegorna ombord, det måste vara fruktansvärt att vara med om, säger hon.

Fartyget var på väg ut ur hamnen med destination Sri Lanka när det kolliderade med ett brofäste.

– Det är en farled som är rak och bred, men sedan är det ett väldigt stort fartyg, säger Marco Svantesson, som är VTS-chef på Sjöfartsverket och monitorerar sjötrafik som går under Öresundsbron.

Saknade påkörningsskydd

Den del av bron som kollapsat är en så kallad fackverksbro.

– Det är en vanligare konstruktion i andra länder än i Sverige, säger Per-Ola Ekström som är brokonstruktör på Sweco.

Han menar också att den inte ser ut att vara byggd med något sorts hinder som ska stoppa fartyg från att köra in i den.

– När man väljer bort ”påkörningsskydd”, så konstruerar man bron på ett sådant sätt att den klarar sig med ett stöd mindre. Den ska klara att bli påkörd utan att kollapsa, säger han.

Se förloppet bild för bild i klippet.