Bristerna efter snökaoset på E22 uppmärksammas


Uppdaterad 08.29 | Publicerad 07.20

Kökaoset pågick 3–4 januari. Här är bandvagnar och polis på plats för att få loss fordon som fortfarande satt fast eftermiddagen 4 januari.


Utredningen om vad som hände under snökaoset på E22 i januari i Skåne är klar. Den pekar på tre brister: saknad av en tydlig lägesbild, utmaningar i kommunikation och svårigheter att definiera ansvarsområden mellan olika aktörer.

I ett pressmeddelande skriver Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne, att man inte hunnit läsa rapporten.

”Länsstyrelsen kommer att göra en grundlig analys och därefter kalla till ett aktörsgemensamt möte inom ett par veckor för att ta fram åtgärder utifrån de utvecklingsområden som identifieras i den här rapporten och i eventuella egna utvärderingar”.

Utredningen beställdes av länsstyrelsen i Skåne och har genomförts av konsultföretaget Capgemini.

Fler än 1 000 fordon fastnade i snökaoset på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Vissa blev sittande i ett helt dygn.

I intervjuer från rapporten riktas hård kritik mot Trafikverket, rapporterar P4 Malmö som tagit del av utredarnas anteckningar.

– Alla aktörer tänkte att Trafikverket hade lead, utom Trafikverket själva, säger en chef på länsstyrelsen, enligt minnesanteckningarna.

Trafikverkets tjänsteman i beredskap säger att han inte hade någon bild av situationen vid myndigheternas första möte under den aktuella kvällen, trots att ett hundratal bilar då redan suttit fast i jättekön i timmar. Polis och räddningstjänsten hade en bättre bild av läget, men ansåg att Trafikverket skulle ta befälet, enligt anteckningarna.

Utredningen beställdes av länsstyrelsen i Skåne och har genomförts av konsultföretaget Capgemini.