Fler snöskoterolyckor, men färre dödsoffer


Snöskoterolyckor med personskador ökade i fjol, men antalet omkomna minskade. Arkivbild.


Antalet snöskoterolyckor med personskador ökade i fjol, men dödsolyckorna minskade, visar en sammanställning från polisen. Under 2023 inträffade 367 olyckor, varav tre med dödlig utgång och under det föregående året var det 315 olyckor, med sju omkomna som följd.

Den vanligaste olycksorsaken är kollision med fasta föremål.

Daniel Pettersson, chef på trafiksektionen i polisregion Nord, understryker att olyckorna kan minskas med hjälp av kontroller, utbildning och polisnärvaro men att det i slutänden är upp till varje förare att agera rätt.

”För att snöskoterolyckorna ska minska måste den enskilde ta mer ansvar. Desto fler skotrar som är i drift desto fler olyckor”, säger han enligt en text på polisens sajt.

Olyckorna i Sverige sker främst i de fyra nordligaste länen samt i Dalarna, under mars och april, då snö- och isförhållandena kan vara svårbedömda.

Polisen ber allmänheten att tänka på riskerna inför påskhelgen.