”FN-rapportör bekräftar tydliga tecken på folkmord begånget av Israel i Gaza”


Author Image

Det finns tydliga tecken på att Israel begått handlingar som definieras som folkmord under kriget i Gaza, skriver FN-rapportören Francesca Albanese i en ny rapport.

Hon bedömer också att det har skett etnisk rensning.

Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna, lämnar i dag en rapport till FN:s människorättsråd.

I den skriver hon att det finns tydliga tecken på att Israel har begått handlingar i Gaza som definieras som folkmord, rapporterar The Guardian, som har läst hela rapporten på förhand.

Albanese bedömer också att etnisk rensning av palestinier har skett.

Three of Five Genocide Laws

Experten skriver i sin rapport att det finns ”rimliga skäl att fastställa” att Israel har brutit mot tre av de fem lagar som listas under FN:s folkmordskonvention.

Dessa tre är: dödandet av palestinier, tillfogandet av allvarlig fysisk eller psykisk skada, samt att ”medvetet skapa livsvillkor som leder till fysisk förstörelse” av befolkningen, antingen delvis eller för hela gruppen.

”Den överväldigande karaktären och omfattningen av Israels angrepp på Gaza och de destruktiva livsförhållanden som det har tillfogat avslöjar en avsikt att fysiskt förstöra palestinier som grupp”, står det i rapporten enligt The Guardian.

Den brittiska tidningen konstaterar att rapporten inte är antagen av FN och därmed inte talar för hela fredsorganisationen.

Israel Dismisses

Israel har avfärdat rapporten i sin helhet. Den diplomatiska beskickningen i Genève kritiserade också Albaneses ”upprörande anklagelser”.

Man har även tidigare anklagat Albanese för bland annat antisemitism i samband med inlägg som hon skrivit på X, tidigare Twitter. Hon fråntogs sitt visum till landet i februari.

USA har också kommenterat rapporten. Talespersoner i Washington säger till nyhetsbyrån AFP att man ”inte har några skäl att tro att Israel begått folkmordshandlingar i Gaza”.

Texten uppdateras.