Israel beskylls för folkmord i Gaza


Francesca Albanese anklagar Israel för folkmord i Gaza

Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna, skriver i en ny rapport att Israel brutit mot lagar i FN:s folkmordskonvention under sitt krig i Gaza.


Det finns rimliga skäl att fastställa att Israel begått handlingar som kan definieras som folkmord i Gaza och att det också finns tecken på etnisk rensning.

Det skriver Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna, i en rapport.

Francesca Albanese sade att det finns tydliga indikationer på att Israel har brutit mot tre av de fem lagar som listas under FN:s folkmordskonvention.

”Den överväldigande karaktären och omfattningen av Israels angrepp på Gaza och de destruktiva livsförhållanden som det har tillfogat avslöjar en avsikt att fysiskt förstöra palestinier som grupp”, skriver hon i rapporten.

Israel reagerade omedelbart på rapporten och landets diplomatiska beskickning i Genève sade i ett uttalande att man ”fullständigt avvisar rapporten” och kritiserade Albaneses ”upprörande anklagelser”.

USA kommenterade också rapporten och talespersoner i Washington sade till AFP att man ”inte har några skäl att tro att Israel begått folkmordshandlingar i Gaza”.