Beviskrav för Hamas



Artikeln handlar om USA:s president Joe Biden och hans uppmaning till Hamas att bevisa sin vilja att nå en vapenvila i Gaza. Biden säger att det är nu upp till Hamas att bevisa att de är seriösa med sin vilja att uppnå en vapenvila. Han betonar att det finns en möjlighet för Hamas att bevisa sin vilja genom att acceptera villkoren i ett avtalsförslag som presenterades i slutet av maj. En FN-resolution antogs av 14 av 15 länder i säkerhetsrådet där Hamas och Israel uppmanas att fullt ut acceptera villkoren i avtalet. Bilden som följer med artikeln visar USA:s president Joe Biden på måndagen.