De gröna får kallt mottagande – tappar inflytandeArtikeln handlar om Miljöpartiet som firade på valnatten, men trots det går det sämre för De gröna på Europanivå. De riskerar att förlora mandat i EU-parlamentet och deras inflytande minskar. Den högerinriktade balansen i parlamentet gör det svårare att driva igenom ambitiösa klimatmål. Förhandlingar pågår om vem som tar vem i parlamentet, och det är osäkert vilken samarbetslinje EPP, där även KD och M ingår, kommer att välja. Diskussioner om klimatpolitik och beslut om klimatmål för 2040 är viktiga frågor. Det finns även bråk om förbudet mot förbränningsmotorer och konflikter kring jordbrukspolitiken. Sammantaget förutspås det bli svårare att genomföra klimatpolitik i EU-parlamentet på grund av den allmänna högersvängen.