Nytt stöd till palestinier lovas av USAArtikeln handlar om att USA:s utrikesminister Antony Blinken har utlovat 404 miljoner dollar i stöd till palestinierna under en nödhjälpskonferens i Jordanien. Detta är en del av det stöd som USA har gett sedan konflikten i Gaza bröt ut och summan uppgår nu till cirka sju miljarder kronor. Blinken uppmanar även andra länder att bidra mer till det palestinska folket.

Det är ännu inte klart hur pengarna ska fördelas, men USA har hittills fokuserat på att ge stöd till FN:s livsmedelsprogram och privata hjälporganisationer. Däremot har USA:s kongress förbjudit bidrag till FN-organet Unrwa, som är en av de främsta hjälporganisationerna på plats för palestinierna, efter anklagelser om att flera anställda inom Unrwa i Gaza deltog i ett terrordåd mot Israel.

Sammanfattningsvis, USA lovar fortsatt stöd till palestinierna men det finns spänningar och hinder när det gäller fördelningen av hjälpen och vilka organisationer som ska bistås.