Perseus Karlström siktar på OS men är inte toppad än