EU:s asylpakt: En tiopunktsplanEU-kommissionen har lanserat en plan för implementeringen av den nya asyl- och migrationspakten, en dag efter att den formellt trädde i kraft. Enligt planen behöver medlemsländerna anpassa sig till de nya gemensamma reglerna inom två år, inklusive regler kring mottagningsförhållanden och asylprocedurer. Inrikeskommissionären Ylva Johansson betonar att det är bråttom att genomföra detta arbete och att alla länder måste ha egna implementeringsplaner klara senast i december. Planen kommer att presenteras för EU-ländernas inrikes- och justitieministrar och syftar till att harmonisera och effektivisera asylprocessen inom unionen.