Ryska spionfartyget passerar genom Öresund


Marinen klassar Sibiryakov som ett statligt forskningsfartyg, som kan användas för underrättelseinhämtning.

Enligt uppgift till SVT har fartyget skuggat förberedelserna och inledningsfasen av marinövningen Baltops, en uppgift som marinen inte vill kommentera.

– Det är svårt att veta exakt vilken typ av förmåga som finns på fartyget just nu. Men att större övningar följs av ryska fartyg av den här typen är rutin, det är känt att det finns ett underrättelsebehov mot den här typen av övningar, säger Jimmie Adamsson.

Avstängda spårningssystem

Fartyget, som passerade genom Öresund på torsdagseftermiddagen, har sina spårningssystem avstängda och syns inte öppet.

– Ett fartyg är en utomordentlig underrättelseplattform. Du kan bedriva optisk spaning, signalspaning och spana av vad som finns på havsbotten, säger Jörgen Elfving, tidigare överstelöjtnant.

SVT har tidigare granskat de ryska misstänkta spionfartygen och dess rörelsemönster i nordiska vatten. Kartläggningen visade att minst 27 av fartygen hade varit i svenskt territorialvatten de senaste fem åren och att åtta av dem hade anlöpt en svensk hamn.

– Jag utesluter inte att man från rysk sida har utökat sina insatser efter att Sverige blev Natomedlemmar. Detta eftersom den ryska uppfattningen är att Östersjön har blivit ett Nato-innanhav som det gäller att hålla koll på, säger Jörgen Elfving.