Säkerhetspakt mellan USA och Ukraina ingåsArtikeln handlar om en säkerhetsöverenskommelse mellan Ukraina och USA som sträcker sig framåt tio år. Pakten bekräftas genom ett uttalande från USA. De två presidenterna Joe Biden och Volodymyr Zelenskyj möttes under G7-mötet i Italien och förväntades hålla en gemensam presskonferens. Innan det gemensamma uttalandet bekräftades, meddelade USA att de skickade en kraftfull signal om sitt stöd för Ukraina.

USA:s nationella säkerhetsrådgivare, Jake Sullivan, nämnde att det inte finns planer på att amerikanska soldater ska delta i markstrider mot de ryska invasionsstyrkorna. Dessutom ingick Ukraina även ett avtal med Japan om säkerhetssamarbete, vilket innebär stöd på cirka 50 miljarder kronor i år och fortsatt ekonomiskt stöd de kommande tio åren.