Malmbanan inviger persontrafik.Enligt en artikel från Aftonbladet kommer persontrafiken på Malmbanan att återupptas på måndag efter att ha varit nedstängd på grund av två urspårningar i Vassijaure under vintern. Sedan början av mars har endast godståg trafikerat sträckan av säkerhetsskäl. Simon Sunna, sektionschef för järnväg vid Trafikverket, uttrycker sin lättnad över att kunna återuppta all trafik på sträckan. Under arbetet har bland annat 30 000 meter räls bytts ut. En bild visar ett urspårat tåg på Malmbanan i Vassijaure i februari, tagen av Trafikverket.