Amnesty kritiserar beslutet att inte inkludera DjalaliArtikeln handlar om den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali som inte ingår i fångutväxlingen trots att Svenska Amnesty kritiserar beslutet. Generalsekreteraren för Amnesty i Sverige, Anna Johansson, säger att Ahmadreza Djalalis familj är förkrossad över beslutet. Hon påpekar att Sverige har utnyttjat sitt starkaste kort för att försöka få honom frisläppt, och uppmanar regeringen att agera för att säkerställa hans frigivning.

Amnesty är starkt kritiska till att Ahmadreza Djalali inte inkluderas i fångutväxlingen, trots att två andra svenskar är på väg hem. Djalali har suttit fängslad i åtta år och är dömd till döden. Amnesty efterfrågar transparens och kommunikation från regeringen kring beslutet och hur det har påverkat Djalalis familj.