Fästingsmitta upptäckt hos blodgivareArtikeln handlar om en ny typ av fästingsmitta som möjligen kan kopplas till cancer. Fästingburen bakterie, Neoehrlichia mikurensis, har upptäckts hos blodgivare och har setts hos patienter med lymfkörtelcancer. Studier visar att behandling med antibiotika har varit effektiv. Mellan fem och 15 procent av fästingarna i Sverige bär på denna smitta, och 213 personer har hittills diagnostiserats. Blodmottagare har kallats till testning för att säkerställa att de inte smittats. En pågående studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset undersöker om fästingsmittan kan orsaka cancer och om den kan behandlas med antibiotika istället för cytostatika. Studien förväntas vara klar om 3-4 år.