Systemet för att skriva ut patienter är inte tillgängligt – Region Västerbotten påverkad


Region Västerbotten och flera andra regioner använder systemet Prator från Tietoevry, för att skicka information om patienter till exempelvis kommunen när de ska ta över vården efter utskrivning.

– Det är åtminstone fem regioner som har det här systemet och de ska också ha problem, säger Ragnberth Helleday, objektägare för vårdsystem vid Region Västerbotten.

I söndags gick tjänsten ned. Problemen har felsökts sedan dess.

”Arbetar för att hitta lösning”

I Västerbotten får nu personal sköta hanteringen vid utskrivningar manuellt genom att ringa exempelvis kommunerna. Detta tar längre tid och kan påverka tiden för utskrivning av patienter.

– Vi arbetar med att försöka hitta en lösning så att våra medarbetare inom regionen och kommuner ska kunna ta del av den information som behövs på ett enkelt sätt, säger Ragnberth Helleday, objektägare för vårdsystem vid Region Västerbotten.

– Vi hoppas att tjänsten inom kort ska vara igång igen, säger Ragnberth Helleday.

I början av året utsattes Tietoevry för en it-attack, även då låg systemet Prator nere. Enligt regionen jobbar Tietoevry med att lösa problemet.

– Jag kan inte spekulera vad den här driftstörningen beror på. Men det ligger inte hos oss och de håller på att felsöka, säger Ragnberth Helleday.