Inga nya kärnkraftverk om priset inte sänks, varnar regeringens kärnkraftssamordnare


Regeringen har utlovat ny kärnkraft och Carl Berglöf är den som ansvarar för att förverkliga detta löfte. I januari utsågs han till regeringens kärnkraftssamordnare med uppdraget att utreda förutsättningarna och driva på utvecklingen.

Statistiken visar att kärnkraften inom EU har haft det tufft de senaste 20 åren. Antalet reaktorer har minskat med 37 medan endast tre nya har tagits i drift.

Carl Berglöf, som har doktorerat inom kärnteknik och tidigare arbetat med kärnkraft på Vattenfall, pekar på flera hinder för ny kärnkraft, såsom bristen på politisk enighet och brist på industrimöjligheter i Sverige. Priset är också en utmaning då sol- och vindkraft ofta är billigare och mer tillgängliga. Det kan även vara kostsamt att komplettera kärnkraft med elektronik och batterilagring för att upprätthålla leveranssäkerhet dygnet runt.

För att tackla dessa problem föreslår Berglöf ett nytt samlat kärnkraftsprogram där staten tar en del av risken och sprider ut kostnaderna. Han betonar även vikten av att bygga upp svensk industriell kapacitet inom kärnteknologi och att förenkla tillståndsprocesser för att undvika förseningar och höga kostnader.

I valet 2022 talade Ebba Busch (KD) om att ha nya reaktorer på plats inom åtta år, men nu siktar man istället på två stora reaktorer till 2035. Berglöf påpekar att även denna senare tidsplan kan vara svår att uppnå, men möjlig och realistisk med utmaningar.